Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hingeless /'hindʤlis/  

  • Tính từ
    không có bản lề
    không có khớp nối
    không có chỗ bấu víu, không có chỗ dựa