Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egregious /i'gri:dʒiəs/  

 • Tính từ
  quá xá, cực kỳ, đại
  egregious blunder
  sai lầm quá xá
  an egregious fool
  một thằng đại ngốc

  * Các từ tương tự:
  egregiously, egregiousness