Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ấn bản
  lần xuất bản
  a revised edition
  lần tái bản có sửa chữa
  the morning edition of a newspaper
  bản in buổi sáng của một tờ báo