Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  (dùng với danh từ và động từ số ít)
  mỗi
  on each side of the road
  ở mỗi bên đường
  a ring on each finger
  mỗi ngón tay một chiếc nhẫn
  Đại từ
  mỗi người, mỗi vật, mỗi cái
  each of the boys
  mỗi [cậu trong các] cậu bé
  each of them phoned to thank me
  mỗi người trong bọn họ gọi điện thoại cảm ơn tôi
  each of us
  mỗi người chúng ta
  Phó từ
  mỗi cái riêng ra, mỗi người riêng ra
  the cakes are 20p each
  mỗi chiếc bánh là 20 xu

  * Các từ tương tự:
  each other, eachother