Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buffet /'bʊfei/  /bə'fei/

 • Danh từ
  quầy ăn uống (ở nhà ga, trên xe lửa)
  bữa ăn đứng tự phục vụ
  a buffet lunch
  bữa ăn trưa đứng tự phục vụ
  Danh từ
  cái đấm, cái tát
  (nghĩa bóng) chịu sự phũ phàng của số phận nghiệt ngã
  Động từ
  xô đẩy, vùi dập
  những bông hoa bị mưa gió vùi dập
  (nghĩa bóng) bị số phận bất hạnh vùi dập
  con thuyền bị sóng nước vùi dập

  * Các từ tương tự:
  buffet car, buffet luncheon, buffeter, buffeting