Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ tumor)
    khối u, u
    u ác tính
    u lành