Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languorous /'læηgərəs/  

 • Tính từ
  ẻo lả, yếu đuối
  uể oải, lừ đừ
  nặng nề, u ám (trời, thời tiết)

  * Các từ tương tự:
  languorously