Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

languorously /'læηgərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ẻo lả, [một cách] yếu đuối
    [một cách] uể oải, [một cách] lừ đừ
    [một cách] nặng nề, [một cách] u ám