Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exiguous /eg'zigjuəs/  

 • Tính từ
  ít ỏi, nhỏ nhoi
  the last of the old man's exiguous savings
  món tiền cuối cùng trong khoản tiết kiệm nhỏ nhoi của ông cụ

  * Các từ tương tự:
  exiguously, exiguousness