Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chế nhạo, giễu cợt
  derisive laughter
  cái cười giễu cợt

  * Các từ tương tự:
  derisively, derisiveness