Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đèo
  (viết tắt của column)
  cột in (trên một trang sách…)

  * Các từ tương tự:
  Col, cola, cola-nut, colander, colatitude, colchicine, colcothar, cold, cold backup