Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brightness /'braitnis/  

 • Danh từ
  sự sáng chói
  sự tươi sáng
  sự sáng sủa, sự đầy hứa hẹn, sự hoạt bát, sự lanh lợi
  sự thông minh, sự nhanh trí

  * Các từ tương tự:
  brightness contrast, brightness control