Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngọn núi cao (ở Thụy Sĩ và những nước lân cận)
  the Alps (số nhiều) dãy núi Alpes
  cánh đồng cỏ trên núi (ở Thụy Sĩ)

  * Các từ tương tự:
  alpaca, alpenglow, alpenhorn, alpenstock, alpenstrine, alpha, alpha bombardment, Alpha coeficient, alpha current factor