Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ & phó từ
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) (như) yonder
  as far as yon tree
  xa tận cái cây đằng kia

  * Các từ tương tự:
  yonder