Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều X's, x's /'eksiz/)
  X, x
  "Xylophone" bắt đầu bằng con chữ X
  (ký hiệu, chữ số La Mã) 10
  (toán học) x,ẩn số x
  người nào đó; ông X; bà X
  Mr and Mrs X
  ông bà X
  dấu đánh dấu (trên bản đồ…)
  Christ (Xtian = Christian; Xmas = Christmas)

  * Các từ tương tự:
  X chromosome, x-axis, X-efficiency, x-rated, X-ray, x-rays, xanthate, xanthic, xanthine