Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  luồng, làn (khói,không khí)
  catch a whiff of perfume
  ngửi thấy một làn hương thơm
  have a whiff of fresh air
  hít thở làm không khí trong lành
  a whiff of suspicion
  (nghĩa bóng) một chút nghi ngờ
  hơi hít vào
  a whiff of anaesthetic
  một hơi thuốc mê
  anh ta cầm cái điếu lên và rít vài hơi
  mùi thối, xú khí
  có mùi hôi khủng khiếp bốc ra từ thùng rác

  * Các từ tương tự:
  whiffet, whiffle