Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacillating /'væsileitiɳ/  

 • Tính từ
  lắc lư; chập chờn
  vacillating light
  ngọn đèn chập chờn
  do dự, dao động

  * Các từ tương tự:
  vacillatingly