Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transfer fee /'trænsfɜ:fi:/  

  • lệ phí chuyển câu lạc bộ (cầu thủ bóng đá phải trả)

    * Các từ tương tự:
    transfer fee