Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) (khẩu ngữ)
  rượu
  his favourite tipple is whisky
  rượu mà ông ta thích nhất là uýt-ki
  Động từ
  nghiện rượu

  * Các từ tương tự:
  tippler