Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng leng keng
  he tinkle of a bell
  tiếng chuông leng keng
  (Anh, khẩu ngữ) cú điện thoại
  give me a tinkle when you get home
  hãy gọi cho tôi một cú điện thoại khi anh về đến nhà
  Động từ
  [làm] kêu leng keng

  * Các từ tương tự:
  tinkler