Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timber-line /'timbə[r]lain/  

  • Danh từ
    (số ít)
    như tree-line