Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rơm
  a straw mattress
  cái nệm rơm
  cọng rơm
  có mấy cọng rơm dính trên tóc anh
  ống rơm, ống hút (để hút nước chanh…)
  a straw
  (số ít)
  vật không đáng gì, vật không có mấy chút; một chút, một tí
  be not worth a straw
  chẳng đáng giá chút nào
  clutch (grasp) at a straw
  tìm cơ hội cuối cùng để thoát thân; chết đuối mà gặp cọng rơm cũng cố vớ lấy
  the last (final) straw [that breaks the camel's back]
  cái tí chút quá quắt thêm vào cuối cùng
  make bricks without straw
  xem brick
  a man of straw
  xem man
  a straw in the wind
  một chỉ dẫn rõ cho thấy chiều hướng phát triển của sự việc

  * Các từ tương tự:
  straw boss, straw man, straw poll, straw vote, straw-board, straw-coat, straw-colour, straw-coloured, straw-cutter