Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • phó từ
  xem sodden
  Tính từ
  sũng nước
  ẩm ướt; ướt; ướt; ướt và dính (bột mì)
  u mê; đần độn