Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đầm lầy
  ao nước mưa; ao nước tuyết tan (ở phía tây Ca-na-đa)
  (số ít) slough of something vũng bùn (tình trạng xấu khó thoát ra được)
  a slough of despair
  vũng bùn thất vọng
  Danh từ
  /slʌf/
  xác lột (của rắn); vảy tróc (của da…)
  Động từ
  /slʌf/
  lột (da), tróc (vảy)
  rắn lột da
  slough something off
  bỏ, từ bỏ cái gì
  slough off one's bad habits
  từ bỏ thói xấu

  * Các từ tương tự:
  sloughy