Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short-circuit /∫ɔ:t'sɜ:kit/  

 • Động từ
  (điện học) (cách viết khác khẩu ngữ short)
  [làm] chập mạch
  anh đã làm chập mạch máy giặt
  đốt cháy giai đoạn, bỏ qua
  bỏ qua các thủ tục thông thường để làm cái gì được nhanh hơn

  * Các từ tương tự:
  short circuit