Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi) dãy, loạt, chuỗi, xê-ri
  a series of good harvests
  một loạt vụ thu hoạch được mùa
  a television series
  một chương trình TV nhiều kỳ
  a series of stamps
  một đợt phát hành tem
  (điện học) mạch điện mắc nối tiếp
  ắc quy mắc nối tiếp
  a series circuit
  mạch nối tiếp

  * Các từ tương tự:
  series circuit, series-parallel