Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quay; nước
  roast a chicken
  quay con gà
  rang (cà phê, lạc…)
  roast coffee beans
  rang cà phê
  sưởi ấm; hơ lửa
  roast one's toes in front of the fire
  hơ ngón chân trước trên bếp lửa
  lie in the sun and roast
  nằm phơi nắng cho ấm
  (Mỹ khẩu ngữ) phê bình gay gắt; giễu cợt
  họ đã phê bình gay gắt vở kịch mới của anh ta
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  quay; nướng
  roast pig
  thịt lợn quay
  Danh từ
  miếng thịt quay; miếng thịt nướng; miếng thịt để quay; miếng thịt để nướng
  order a roast from the butcher
  bảo anh chàng hàng thịt bán cho một miếng thịt để nướng
  (Mỹ) cuộc đi chơi (liên hoan) ngoài trời có mang theo thịt để nướng
  (Mỹ, khẩu ngữ) sự phê bình gay gắt, sự giễu cợt; dịp để phê bình gay gắt, dịp để giễu cợt

  * Các từ tương tự:
  roaster, roasting, roasting-jack