Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-; reset)
  lắp lại; để lại
  reset a diamond in a ring
  lắp lại viên kim cương vào nhẫn
  reset a broken bone
  bó lại cái xương gãy
  vặn lại, chỉnh lại
  reset one's watch to local time
  vặn lại đồng hồ theo giờ địa phương
  đặt lại một loạt câu hỏi mới (cho một kỳ thi…)

  * Các từ tương tự:
  resetter, resettle, resettlement