Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raison d'tre /reizɒn'detrə/  

 • Danh từ
  (số ít) (tiếng Pháp)
  lý do tồn tại; lẽ sống
  công việc hình như là lý do tồn tại của bà ta

  * Các từ tương tự:
  raison d'tre