Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  điên, khùng
  he seems to be quite potty
  nó có vẻ như hoàn toàn điên
  that noise is driving me potty!
  tiếng ồn ấy đang làm tôi điên lên đây!
  (+ about) rất say mê
  she's potty about jazz
  cô ta rất say mê nhạc jazz
  (nghĩa xấu) nhỏ mọn; không quan trọng
  potty little states
  những nước nhỏ bé
  potty details
  chi tiết không quan trọng
  Danh từ
  (số nhiều potties) (khẩu ngữ)
  bô đái đêm của em bé

  * Các từ tương tự:
  potty-trained