Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động) chạm tự ái (của ai); làm mếch lòng (ai)
  anh ta mếch lòng phát hiện ra rằng mình không được mời
  khêu gợi (sự chú ý, tính tò mò…)
  tính tò mò của chị ta đã được khêu gợi lên
  Danh từ
  sự bực mình, sự phẫn uất, sự oán giận
  oán giận ai
  in a fit of pique
  trong cơn oán giận

  * Các từ tương tự:
  piquet