Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overflown /,əʊvəfləʊn/  

  • quá khứ phân từ của overfly