Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỉ tình trạng/sự việc có thể bị phản đối/bác bỏ/cản trở
    tình trạng/sự việc đáng chê trách; khó nghe; khó chịu; chướng (thái độ, lời nói)
    tình trạng/sự việc xúc phạm; chướng tai gai mắt; gây dị nghị