Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursery rhyme /'nɜ:səriraim/  

  • Danh từ
    bài hát cho trẻ nhỏ; thơ ca cho trẻ nhỏ

    * Các từ tương tự:
    nursery rhymes