Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nursery rhymes /'nə:sri'raimz/  

  • Danh từ số nhiều
    thơ ca cho trẻ nhỏ; thơ ca mẫu giáo