Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều leaves)
  lá cây, lá (vàng…)
  lá cải bắp
  quét dọn lá khô
  gold leaf
  lá vàng
  tờ (giấy…)
  cẩn thận giở từng tờ cuốn sách quý báo
  tấm ghép (có thể bỏ đi hoặc lắp vào mặt bàn cho mặt bàn rộng thêm)
  come into (be in) leaf
  ra lá, mọc lá
  shake like a leaf
  xem shake
  take a leaf out of somebody's book
  bắt chước ai
  turn over new leaf
  xem new
  Động từ
  leaf through something
  lật nhanh, lướt nhanh
  lơ đãng lướt nhanh các trang tạp chí trong khi chờ đợi

  * Các từ tương tự:
  leaf mould, leaf-blade, leaf-bud, leaf-fat, leaf-insect, leafage, leafiness, leafless, leaflet