Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knee-breeches /'ni:brit∫iz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    quần ngắn tới đầu gối

    * Các từ tương tự:
    knee breeches