Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interchange /,intə't∫eindʒ/  

 • Động từ
  đổi lẫn nhau
  chúng tôi đổi bạn nhảy với nhau, anh ta nhảy với người cùng nhảy với tôi và tôi thì nhảy với người cùng nhảy với anh ta
  đổi chỗ, hoán đổi
  interchange the front and rear tyres of a car
  đổi lốp xe bánh trước ra đằng sau
  ngã tư [đường có] đường hầm [và] cầu chui

  * Các từ tương tự:
  interchangeability, interchangeable, interchangeableness, interchangeably, interchanger, interchangexbility