Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incarnation /,inkɑ:'neiʃn/  

 • Danh từ
  hiện thân
  be the incarnation of courage
  là hiện thân của lòng dũng cảm
  hóa thân
  he believed he had been a prince in a previous incarnation
  nó nghĩ rằng trong lần hóa thân trước (trong kiếp trước) nó là một hoàng tử
  the Incarnation
  (tôn giáo)
  sự hiện thân của Chúa

  * Các từ tương tự:
  incarnational