Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-tempered /'il'tempəd/  

  • Tính từ
    càu nhàu, cáu bẳn, gắt gỏng

    * Các từ tương tự:
    ill-temperedly, ill-temperedness