Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mật ong
  màu một ong, màu vàng nâu
  mái tóc màu vàng nâu
  sự ngọt ngào, sự dịu dàng
  (Mỹ, khẩu ngữ) cưng, người tuyệt vời; điều tuyệt vời
  chị trông bé nhà tôi thật là một người tuyệt vời
  that computer game's a honey
  trò chơi máy điện toán đó thật là tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  honey eater, honey locust, honey sucker, honey-bee, honey-buzzard, honey-cup, honey-mouthed, honey-tongued, honeycomb