Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  Khoang nướng (ở lò điện...)
  put the bread under the grill for a minute to brown the tip
  cho bánh mì vào khoang nướng một phút cho mặt trên nâu đi
  vỉ nướng
  thịt nướng
  (cũng như grill-room) phòng chả nướng (ở quán ăn)
  ta gặp nhau ở phòng chả nướng ở lầu một nhé
  Động từ
  nướng, được nướng
  thịt bò nướng
  I'll grill you some fish
  Tôi sẽ nướng cho anh một ít cá
  phơi mình trước bếp lửa, trước tia nắng
  ngồi phơi mình ra nắng
  (khẩu ngữ) tra hỏi
  cảnh sát tra hỏi hắn không ngớt trong hơn một giờ đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  grill-room, grillage, grille, grilled, griller