Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governess-car /'gʌvəniskɑ:/  

  • -cart) /'gʌvəniskɑ:t/* danh từ
    xe hai bánh có chỗ ngồi đối diện nhau

    * Các từ tương tự:
    governess-cart