Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

governess-cart /'gʌvəniskɑ:/  

  • -cart) /'gʌvəniskɑ:t/* danh từ
    xe hai bánh có chỗ ngồi đối diện nhau