Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

going-over /'gəʊiηəʊvə[r]/  

 • Danh từ
  Số nhiều goings-over
  (khẩu ngữ) sự rà lại toàn bộ
  the document will need a careful going-over before we make a decision
  tài liệu cần được rà soát lại toàn bộ trước khi chúng ta đưa ra quyết định
  I gave the car a thorough going-over
  tôi đã cho rà lại chiếc xe ôtô
  (từ lóng) sự đánh đập, trận đòn
  the thugs gave him a real going-over
  bọn côn đồ đã cho anh ta một trận đòn ra trò

  * Các từ tương tự:
  going over