Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói lắp bắp; kêu chí chóe
  bầy khỉ chí chóe với nhau trên ngọn cây
  nó ngồi co rúm trong góc, miệng lắp bắp vì hoảng sợ
  (xấu) nói lăng nhăng
  nó đang nói lăng nhăng cái gì vậy?

  * Các từ tương tự:
  gibberellin, gibberish