Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gauntlet /'gɔ:ntlit/  

 • Danh từ
  (sử) găng sắt (của chiến binh thời Trung đại)
  bao tay
  những người đi xe mô tô đeo bao tay bằng da
  pick up (take up) the gauntlet
  nhận lời thách đấu (nam quý tộc thời xưa đưa lời thách đấu bằng cách quăng bao tay về phía đối thủ)
  throw down the gauntlet
  thách đấu
  Danh từ
  run the gauntlet
  hứng lấy, gánh chịu (sự phê phán, sự phản đối)
  he ran the gauntlet of newspaper attacks
  ông ta phải hứng lấy sự công kích của báo chí

  * Các từ tương tự:
  gauntleted