Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều fly-bys)
  chuyến bay qua một mục tiêu đã định (tàu vũ trụ)
  fly-by of Jupiter
  chuyến bay qua sao Mộc

  * Các từ tương tự:
  fly-by-night