Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dải rộng, vùng rộng (đất, biển)
  những vùng biển rộng lớn của Thái Bình dương
  những khoảng trời xanh mênh mông
  a broad expanse of brow
  một vầng trán rộng