Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nằm mơ
    người mơ mộng viển vông; người mơ mộng hão huyền